Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 januari 2013
gepubliceerd op 22 april 2013

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029257
pub.
22/04/2013
prom.
18/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 30 maart 1983 betreffende de Organisatie van Verzorgingsinstellingen in de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995;

Overwegende dat de samenstelling van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen moet worden hernieuwd;

Gelet op de voorstellen, uitgedrukt door de beheers- of overlegorganen van de ziekenhuizen;

Overwegende dat de heer Pierre GILLET doctor in de geneeskunde en arts-hoofd van het CHU van Luik is;

Overwegende dat de heer BASSLEER adjunct-hoofdarts in het CHU van Luik is;

Overwegende dat de heer Guy DURANT administrateur-generaal van de « cliniques universitaires Saint-Luc » te Woluwe is;

Overwegende dat Mevr. Françoise HULET adjunct bij de directie van de « cliniques universitaires Saint-Luc » te Woluwe is;

Overwegende dat de heer Patrick DECOSTER arts en directeur-generaal van de « cliniques universitaires de Mont-Godinne » te Yvoir is;

Overwegende dat de heer Benoît HALLET adjunct-directeur-generaal van de « cliniques universitaires de Mont-Godinne » te Yvoir is;

Overwegende dat Mevr. Dominique de VALERIOLA medisch directeur-generaal - hoofdarts in het « Institut Bordet » te Brussel is;

Overwegende dat de heer Olivier VAN TIGGELEN directeur-generaal in het « Institut Bordet » te Brussel is;

Overwegende dat Mevr. Geneviève CHRISTIAENS arts ziekenhuishygiëne in het CHU van Luik is;

Overwegende dat Mevr. Laurence PIRNAY arts gespecialiseerd in revalidatie in het CHU van Luik is;

Overwegende dat de heer Jean HERMESSE secretaris-generaal van de « Mutualité chrétienne » is;

Overwegende dat de heer David LEVEBVRE, adviseur bij de « Fédération nationale des Associations médico-sociales (FNAMS) » is;

Overwegende dat de heer Jean-Claude PRAET beherend directeur van het « Institut de biologie clinique de I'ULB » is;

Overwegende dat de heer Jean-Paul VAN VOOREN arts-directeur in het « Hôpital Erasme » te Anderlecht is;

Overwegende dat Mevr. Yolande HUSDEN arts adviseur bij de studiedienst in de « mutualités socialistes » is;

Overwegende dat Mevr. Daphné THIRIFAY verpleegster en adviseur in de studiedienst van de « mutualités socialistes » is;

Overwegende dat de heer Pierre SMIETS directeur van de ziekenhuisfederatie FIH-W is;

Overwegende dat Mevr. Aline HOTTERBEEX verpleegster en adviseur bij de FIH-W is;

Overwegende dat de heer Yves SMEETS directeur-generaal van de ziekenhuisfederatie Santhea is;

Overwegende dat Mevr. Colette JACOB verpleegster en adviseur van de ziekenhuisfederatie Santhea is;

Overwegende dat de heer Alain DUGAUQUIER secretaris-generaal van de I.S.P.P.C. sedert 2000 is en voorzitter de Waalse Raad van de verzorgingsinstellingen, waarvan hij lid is sedert de oprichting ervan;

Overwegende dat voor het voorzitterschap de heer Alain DUGAUQUIER alle kwaliteiten voor de uitoefening van een dergelijk ambt heeft;

Overwegende dat voor het ondervoorzitterschap, de heer Pierre GILLET, de heer Guy DURANT en de heer Jean-Claude PRAET alle kwaliteiten voor de uitoefening van een dergelijk ambt hebben;

Overwegende dat de kandidaten voldoen aan de in artikel 6 van het decreet van 30 maart 1989 gestelde voorwaarden, Besluit :

Artikel 1.Tot voorzitter van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen wordt benoemd : - Dhr. Alain DUGAUQUIER.

Art. 2.Tot werkend en plaatsvervangend lid van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen worden benoemd : ? Dhr. Pierre GILLET, werkend, en Dhr. Bernard BASSLEER, plaatsvervangend; ? Dhr. Guy DURANT, werkend, en Mevr. Françoise HULET, plaatsvervangend; ? Dhr. Patrick DECOSTER, werkend, en Dhr. Benoît HALLET, plaatsvervangend; ? Mevr. Dominique de VALERIOLA, werkend, en Dhr. Olivier VAN TIGGELEN, plaatsvervangend; ? Mevr. Geneviève CHRISTIAENS, werkend, en Mevr. Laurence PIRNAY, plaatsvervangend; ? Dhr. Jean HERMESSE, werkend, en Dhr. David LEVEBVRE, plaatsvervangend; ? Dhr. Jean-Claude PRAET, werkend, en Dhr. Jean-Paul VAN VOOREN, plaatsvervangend; ? Mevr. Yolande HUSDEN, werkend, en Mevr. Daphné THIRIFAY, plaatsvervangend; ? Dhr. Pierre SMIETS, werkend, en Mevr. Aline HOTTERBEEX, plaatsvervangend; ? Dhr. Yves SMEETS, werkend, en Mevr. Colette JACOB, plaatsvervangend.

Art. 3.Onder de leden bedoeld in artikel 2, worden tot ondervoorzitter van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen benoemd : Dhr. Guy DURANT;

Dhr. Pierre GILLET;

Dhr. Jean-Claude PRAET.

Art. 4.De in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde leden worden voor een periode van zes jaar benoemd.

Brussel, 18 januari 2013.

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^