Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 januari 2014
gepubliceerd op 23 januari 2014

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2.60 % - 22 juni 2024 »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003031
pub.
23/01/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/17/2014003031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2.60 % - 22 juni 2024 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010 en bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, artikel 8, § 1, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001, 5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties sluiten betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008, 31 oktober 2008 en 21 juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2014 pub. 13/01/2014 numac 2014003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2014, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" sluiten dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2014, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 maart 2002, 26 maart 2004 en 21 juni 2011, Besluit :

Artikel 1.In 2014 wordt een lening genaamd « Lineaire obligaties 2.60 % - 22 juni 2024 » uitgegeven;

De uitgiftedatum is 14 januari 2014;

De uitgifteprijs is vastgesteld op 99.657 % van de nominale waarde;

De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;

De betaal- en leveringsdatum is 21januari 2014.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 2.60 % per jaar vanaf 21 januari 2014.

De intrest is betaalbaar op 22 juni van de jaren 2014 tot 2024.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 22 juni 2024.

Art. 4.De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op iedere intrestbetaling van de « Lineaire obligaties 2.60 % - 22 juni 2024 » als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 januari 2014.

Brussel, 17 januari 2014.

K. GEENS

^