Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juli 2021
gepubliceerd op 30 juli 2021

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland verleende bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021021610
pub.
30/07/2021
prom.
16/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JULI 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland verleende bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de gelijkstelling van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies, artikelen 16 en 17;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 81;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014052 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hoger onderwijs, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2020;

Op de voordracht van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "afdeling" verstaan een van de afdelingen van de Commissie voor de gelijkstelling bedoeld in artikel 16 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de gelijkstelling van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies.

Art. 2.Tot lid van de afdeling "Filosofie" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Valérie AUCOUTURIER (USL-B) 2° Laura RIZZERIO (UNamur) 3° Arnaud DEWALQUE (ULg) 4° Benoît TIMMERMANS (ULB) Art.3. Voor de afdeling "Theologie" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Eric GAZIAUX (UCL) 2° Flore XHONNEUX (UCL) Art.4. Tot lid van de afdeling "Talen, literatuur en vertaling" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Martine WILLEMS (USL-B) 2° Alain PIETTE (UMons) 3° Antje BUESSGEN (UCL) 4° Claude OBSOMER (UNamur) 5° Kris STEYAERT (ULg) 6° Christine DEMAECKER (ULB) Art.5. In de afdeling "Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Archeologie" van de Commissie voor de gelijkstelling worden de volgende leden benoemd 1° Philippe DESMETTE (USL-B) 2° Laurence VAN YPERSELE (UCL) 3° Florence SLUITEN (ULg) Art.6. In de afdeling "Informatie en communicatie" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende personen benoemd 1° Geoffroy PATRIARCHE (USL-B) 2° Sandrine ROGINSKY (UCL) 3° Anne-Sophie COLLARD (UNamur) 4° Marc-Emmanuel MELON (ULg) 5° Frédéric MOENS (HEG) 6° Jean-Sébastien VANDENBUSSCHE (HE2B) Art.7. In de afdeling "Politieke en sociale wetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Bénédikte ZITOUNI (USL-B) 2° Amine AIT CHALAAL (UCL) 3° Bruno COLSON (UNamur) 4° Jean-François GUILLAUME (ULg) 5° Corinne TORREKENS (ULB) 6° Jean-Yves DONNAY (HEFF) 7° Patrick MAES (HEPL) 8° Jean-Sébastien VANDENBUSSCHE (HE2B) 9° Esther ROZENCWEIG (EPS) Art.8. Tot lid van de afdeling "Juridische wetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Nicolas DE SADELEER (USL-B) 2° Anne-Lise SIBONY (UCL) 3° René ROBAYE (UNamur) 4° Patrick WAUTELET (ULg) 5° Julien PIERET (ULB) 6° Muriel MONNART (EPS) 7° Sylvie FOUCART (HE2B) Art.9. In de afdeling "Criminologie" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Fabienne BRION (UCL) 2° Vincent SERON (ULg) 3° Dominique DE FRAENE (ULB) Art.10. Tot lid van de afdeling "Economische en managementwetenschappen" van het Comité voor de gelijkwaardigheid worden benoemd 1° Anouk CLAES (USL-B) 2° Claire DUPONT (UMons) 3° Nadine MESKENS (UCL) 4° Guilhem CASSAN (UNamur) 5° Louis ESCH (ULg) 6° Jean-Luc DE MEULEMEESTER (ULB) 7° Yves DOMAIN (HEH) 8° Aurore DUVIEUSART (HEAJ) 9° Marc FIEVET (EPS) 10° Frédéric REMY (HERS) 11° Philippe HACKEN (HEG) Art.11. In de afdeling "Psychologische en pedagogische wetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling worden de volgende personen benoemd 1° Marc DEMEUSE (UMons) 2° Stephen VAN DEN BROUCKE (UCL) 3° Patricia SCHILLINGS (ULg) 4° Wim GEVERS (ULB) 5° Christophe BRION (HEH) 6° Nathalie LEGROS (HEFF) 7° Cécily CHAMPIOEN (HERS) 8° Axel POLET (EPS) 9° Benoît CLAUS (HEPHC) Art.12. Tot lid van de afdeling "Medische wetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Alexandre LEGRAND (UMons) 2° Françoise SMETS (UCL) 3° Nicolas PAQUOT (ULg) 4° Nicolas MAVROUDAKIS (ULB) Art.13. In de afdeling "Dierwetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Isabelle DONNAY (UCL) 2° Véronique DELCENSERIE (ULg) 3° Charles MICHAUX (ULB) Art.14. De volgende personen zijn benoemd tot lid van de afdeling "Tandheelkunde" van de Commissie voor de gelijkstelling 1° Selena THOMAS (UCL) 2° Alain VANHEUSDEN (ULg) 3° Régine GLINEUR (ULB) Art.15. In de afdeling "Biomedische en farmaceutische wetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Bertrand BLANKERT (UMons) 2° Joëlle LECLERCQ (UCL) 3° Bernard PIROTTE (ULg) 4° Véronique FLAMAND (ULB) 5° Aline LEONET (HEH) 6° Sandra FLORQUIN (HECh) Art.16. Tot lid van de afdeling "Volksgezondheidswetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Benoît PETRE (ULg) 2° Yves COPPIETERS'T WALLANT (ULB) 3° Claudine BULTOT (HELMo) 4° Massoumeh DARVISHI BAHAMBARI (HEFF) 5° Catherine DELANNOY (EPS) 6° Mariane AUTIER (HE Vinci) Art.17. Tot lid van de afdeling "Motorische wetenschappen" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Philippe MAHAUDENS (UCL) 2° Alexandre MOUTON (ULg) 3° Vitalie FAORO (ULB) Art.18. De volgende personen zijn benoemd tot lid van de afdeling "Wetenschap" van de Commissie voor de gelijkstelling 1° Christophe TROESTLSER (UMons) 2° Marie-Laurence DE KEERSMAECKER (UCL) 3° Arnaud VERVOORT (UNamur) 4° Jean-Christophe PLUMIER (ULg) 5° Maryse HOEBEKE (ULg) 6° Geneviève DUPONT (ULB) 7° Pascal VAN LAER (ULB) 8° Gaëtan NAIZI (HEH) 9° Monica BASTREGHI (HE2B) 10° Romain ABSIL (HE2B) 11° Tom BAULER (ULB) 12° Vincent DURANT (EPS) 13° Marie-Noëlle VROMAN (EPHEC) 14° Pierre BIELIAVSKY (UCL) 15° Kim MENS (UCL) 16° Valentin FISCHER (ULg) Art.19. De volgende personen zijn benoemd tot lid van de afdeling "Landbouwwetenschappen en biotechnologie" van de Commissie voor de gelijkstelling 1° Christine DUPONT (UCL) 2° Aurore DEGRE (ULg) 3° Marianne DAWIRS (HEPL) 4° Aïcha BOUTARA (HECh) 5° Jean-Philippe LAHOUSTE (HEPHC) Art.20. Tot lid van de afdeling "Ingenieurswetenschappen en technologie" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Diane THOMAS (UMons) 2° Benoît HEINRICHS (ULg) 3° Michel KINNAERT (ULB) 4° Greta VAN VINCKENROY (HEFF) 5° Jacques HOUARD (HEAJ) 6° Yves SATINET (HERS) 7° Cécile JOSSE (HEPHC) 8° Dominique DECKERS (HEH) 9° Pierre DUPONT (UCL) Art.21. Tot leden van de afdeling "Bouwkunst en stedenbouw" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Dominique CAZZARO (UMons) 2° Olivier MASSON (UCL) 3° Sylvie JANCART (ULg) 4° Sylvie BURGEON (ULB) Art.22. Tot lid van de afdeling "Plastische, beeldende en ruimtelijke kunsten" van de Commissie voor de gelijkstelling worden benoemd 1° Kevin SALADE (La Cambre) 2° Patrizia TRIPOLI (ERG) 3° Danielle LEENAERTS (St Luc-Bxl) 4° Philippe ERNOTTE (Arts2) 5° Bernard BAY (AC Tournai) 6° Elif BUYUKDERE (ARBA Bxl) 7° Litsa CAMPOURIDES (HEFF) 8° Joël JACOB (HEAJ) Art.23. In de afdeling "Muziek" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Frédéric DE ROOS (CRB) 2° Vincent HEYLEN (CRB) 3° Sophie HALLYNCK (IMEP) 4° Eric CHARDON (IMEP) 5° Stéphane DE MAY (CRL) 6° Béatrice MESTDAGH (Arts2) Art.24. De volgende personen zijn benoemd tot lid van de afdeling "Theater en Spreekkunsten" van de Commissie voor de gelijkstelling 1° Frédéric DUSSENNE (Arts2) 2° Frédéric DE ROOS (CRB) 3° Nathanaël HARCQ (CRL) Art.25. In de afdeling "Podiumkunsten en omroep- en communicatietechnieken" van de Commissie voor de gelijkstelling zijn de volgende leden benoemd 1° Murielle DUPONCHELLE (IAD) 2° Laurent GROSS (INSAS) 3° N.

Art. 26.Het ministerieel besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014052 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hoger onderwijs, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2020, wordt opgeheven.

Art. 27.Dit besluit treedt in werking op 16 juli 2021.

Brussel, 16 juli 2021.

Voor de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Bij afvaardiging, E. GILLIARD Directeur-generaal van de Algemene directie voor Hoger Onderwijs, Levenslang Leren en Wetenschappelijk Onderzoek bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap .

^