Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 februari 2022
gepubliceerd op 15 maart 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2001 tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022201332
pub.
15/03/2022
prom.
15/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 18 en 21, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding


De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Gelet op de Grondwet, inzonderheid op de artikelen 41 en 162;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het advies van de "Association des provinces wallonnes"(Vereniging van de Waalse provincies), gegeven op 2 september 2021;

Overwegende dat dit besluit strekt tot aanpassing van voornoemd ministerieel besluit van 15 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 18 en 21, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten aan de nieuwe bepalingen die zijn opgenomen in de onlangs gewijzigde algemene regeling van de provinciale boekhouding;

Besluit :

Artikel 1.Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 15 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 18 en 21, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding wordt aangevuld met de volgende bepalingen :

Econ. code

GD of BD

Econ. groep

Omschrijving

682

BU

98

Overboeking van buitengewone dienst naar gewone dienst

782

GU

68

Overboeking van buitengewone dienst naar gewone dienst


Art. 2.Dit besluit wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Namen, 15 februari 2022.

Ch. COLLIGNON

^