Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 februari 2022
gepubliceerd op 14 maart 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022201101
pub.
14/03/2022
prom.
14/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 108;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 15 februari 2019;

Gelet op de voordracht gedaan door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot stemgerechtigd werkend lid van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, als vertegenwoordiger van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen : Mevrouw De Rycke, Eline ter vervanging van de heer De Bom, Erik, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 februari 2022 D. CLARINVAL

^