Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 juli 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017203776
pub.
14/07/2017
prom.
07/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 108;

Gelet op de voordrachten gedaan door de Ministers en de instellingen die in genoemd Algemeen Beheerscomité vertegenwoordigd zijn, Besluit :

Artikel 1.Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot werkende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen : § 1. Stemgerechtigde leden : 1° als vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen : Mevrn.: DEITEREN, Caroline;

MATTHEEUWS, Christine.

De heren : FRANCART, Renaud;

STEVERLYNCK, Jan;

WARLOP Louis. 2° als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties : De heer BOTTERMAN, Chris.3° als vertegenwoordigers van de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft : De heren : COUSAERT, Bertel; VANHUYSSE, Sven. 4° als leidend ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid : De heer VANDECAVEY, Bernard.5° als administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : Mevr.VANDERSTAPPEN, Anne. 6° als vertegenwoordiger van de Minister van Pensioenen : De heer WATTHY, Tom.7° als vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken : De heer STAES, Johan. § 2. Leden met raadgevende stem : 1° als vertegenwoordiger van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen : De heer JACOBS, Peter.2° als vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College : De heer MICHIELS, Pieter.

Art. 2.Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot plaatsvervangende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen : § 1. Stemgerechtigde leden : 1° als vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen : Mevrn.: EYMAEL, Gabrielle;

VERBIST, Caroline.

De heren : APPELTANT, Daniel;

RUELENS, Philippe;

VAN DEN EYNDE, Karel. 2° als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties : Mevr.JANSSEN, Anne-Sophie. 3° als vertegenwoordigers van de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft : Mevr.VANOOTEGHEM, Julie.

De heer VAN DER BORGHT, Johan. 4° als vertegenwoordiger van de leidend ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid : De heer DEKEYSER, Christian.5° als vertegenwoordiger van de administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : De heer TRIFIN, Marc.6° als vertegenwoordiger van de Minister van Pensioenen : Mevr.WEYMEERS, Alice. 7° als vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken : Mevr.ADNET, Bernadette. § 2. Leden met raadgevende stem : 1° als vertegenwoordiger van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen : De heer MORTIER, Koen.2° als vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College : De heer BRENEZ, Xavier.

Art. 3.Wordt voor een periode van zes jaar benoemd tot voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen : De heer STEVERLYNCK, Jan.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2017.

Brussel, 7 juli 2017.

W. BORSUS

^