Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2022 pub. 16/02/2022 numac 2022030886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 14/02/2022 pub. 25/02/2022 numac 2022200942 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie type wet prom. 14/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022200970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type wet prom. 14/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022200971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022040087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende betaalde sportbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 14/02/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022040361 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018 tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten type koninklijk besluit prom. 14/02/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022031350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 16/02/2022 numac 2022020302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sineo CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 16/02/2022 numac 2022020309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van BBJJA VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 16/02/2022 numac 2022020310 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van OCMW van Sint-Jans-Molenbeek Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022201101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022201106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Integrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

erratum

type erratum prom. 14/02/2022 pub. 11/04/2022 numac 2022031525 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018 tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten. - Erratum type erratum prom. 14/02/2022 pub. 21/04/2022 numac 2022031687 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. - Erratum
^