Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 mei 2015
gepubliceerd op 22 juni 2015

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2015035753
pub.
22/06/2015
prom.
13/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/13/2015035753/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie


13 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013


De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 15;

Gelet op het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende lokale diensteneconomie, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 45;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende lokale diensteneconomie, artikel 17;

Gelet op het advies van het Departement Werk en Sociale Economie van 17 februari 2015.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 maart 2015.

Gelet op advies 57.312/1 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding, Besluit :

Artikel 1.De lijst met opleidingen die voldoen aan de opleidingsvoorwaarden, bepaald in de artikelen 45, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, en 17, § 1, tweede lid, van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De lijst met de in aanmerking komende ervaringsbewijzen, bepaald in de artikelen 45, § 2, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en artikel 17, § 2, eerste lid, 3°, van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Brussel, 13 mei 2015.

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding, L. HOMANS

Bijlagen bij het ministerieel besluit van 13 mei 2015 tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 I.Bijlage tot bepaling van de lijst met opleidingen die voldoen aan de opleidingsvoorwaarden : 1° Bachelor sociaal werk;2° Bachelor maatschappelijk werk;3° Bachelor ergotherapie;4° Bachelor sociale verpleegkunde;5° Bachelor orthopedagogie;6° Bachelor sociale readaptatiewetenschappen;7° Bachelor gezinswetenschappen;8° Bachelor toegepaste psychologie;9° Master pedagogische Wetenschappen;10° Bachelor lerarenopleiding;11° Bachelor-na-bachelor sociale gezondheidszorg;12° HBO - Begeleider sociale economie;13° HBO - Agogische bijscholing orthopedagogie;14° HBO - Orthopedagogie;15° HBO - Maatschappelijk werk;16° HBO - Sociaal - cultureel werk;17° HBO - Specifieke lerarenopleiding;18° Basisopleiding voor monitoren in beschutte werkplaatsen (VLAB);19° Basisopleiding voor monitoren/begeleiders in maatwerkbedrijven/-afdelingen (VLAB);20° Basiscursus begeleider op de werkvloer (SST/VONST). II.Bijlage tot bepaling van de lijst met de in aanmerking komende ervaringsbewijzen : 1° Monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 mei 2015 tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013.

Brussel, 13 mei 2015.

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding, L. HOMANS

^