Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 januari 2018
gepubliceerd op 01 februari 2018

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2018010361
pub.
01/02/2018
prom.
01/01/2018
ELI
eli/besluit/2018/01/01/2018010361/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


1 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013


DE VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015035753 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 111 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013;

Gelet op het advies van het departement Werk en Sociale Economie gegeven op 20 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 april 2017;

Gelet op het advies 62.374/1 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.De lijst met opleidingen die voldoen aan de opleidingsvoorwaarden, bepaald in het artikel 17, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De lijst met de in aanmerking komende ervaringsbewijzen, bepaald in artikel 17, § 2, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 13 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015035753 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 111 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 1 januari 2018.

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

Bijlage bij het ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 I. Bijlage tot bepaling van de lijst met opleidingen die voldoen aan de opleidingsvoorwaarden: 1° Bachelor sociaal werk;2° Bachelor maatschappelijk werk;3° Bachelor ergotherapie;4° Bachelor sociale verpleegkunde;5° Bachelor orthopedagogie;6° Bachelor sociale readaptatiewetenschappen;7° Bachelor gezinswetenschappen;8° Bachelor toegepaste psychologie;9° Master pedagogische Wetenschappen;10° Bachelor lerarenopleiding;11° Bachelor-na-bachelor sociale gezondheidszorg;12° HBO - Begeleider sociale economie;13° HBO - Agogische bijscholing orthopedagogie;14° HBO - Orthopedagogie;15° HBO - Maatschappelijk werk;16° HBO - Sociaal - cultureel werk;17° HBO - Specifieke lerarenopleiding;18° Basisopleiding voor monitoren in beschutte werkplaatsen (VLAB);19° Basisopleiding voor monitoren/begeleiders in maatwerkbedrijven/-afdelingen (VLAB);20° Basisopleiding begeleider op de werkvloer (SST/VONST);21° Basisopleiding begeleider/instructeur LDE lokale diensteneconomie (VONST). II. Bijlage tot bepaling van de lijst met de in aanmerking komende ervaringsbewijzen: 1° Monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 1 januari 2018 tot uitvoering van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013.

Brussel, 1 januari 2018.

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^