Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 juli 2021
gepubliceerd op 28 juli 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2017 houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021031957
pub.
28/07/2021
prom.
12/07/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


12 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013513 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek sluiten houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek


De Minister van Justitie, Gelet op het regeerakkoord van 30 september 2020, in het bijzonder punt 4.1.4. "Wetgeving";

Overwegende dat de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, opgericht bij ministerieel besluit van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013513 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek sluiten, een eerste versie van ontwerp tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht heeft opgesteld;

Overwegende dat deze Commissie haar werkzaamheden dient voort te zetten en af te maken en dat daartoe verschillende wijzigingen in haar samenstelling opgenomen dienen te worden;

Besluit : Enig artikel. In artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013513 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek sluiten houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. Worden benoemd tot lid van de Commissie : - Prof. dr. Hubert Bocken in de hoedanigheid van co-voorzitter; - Prof. dr. Bernard Dubuisson in de hoedanigheid van co-voorzitter; - Prof. dr. Geert Jocqué in de hoedanigheid van ondervoorzitter; - Prof. dr. Geneviève Schamps in de hoedanigheid van ondervoorzitster; - Prof. dr. Jeroen Delvoie in de hoedanigheid van expert; - Prof. dr. Thierry Vansweevelt in de hoedanigheid van expert; - De heer Jean-Christophe Boulet in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de FOD Justitie.".

Gegeven te Brussel, 12 juli 2021.

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^