Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 maart 2020
gepubliceerd op 20 maart 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020040640
pub.
20/03/2020
prom.
11/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/11/2020040640/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 20;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 januari 2017, 4 juli 2017, 21 augustus 2017, 2 februari 2018, 5 september 2018 en 16 mei 2019, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones, worden in de kolom `zone' voor wat betreft de provincie Antwerpen, de woorden `Hulpverleningszone Rivierenland vervangen door de woorden `Brandweerzone Rivierenland'.

Art. 2.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden in de kolom `maatschappelijke zetel' de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden `Grote Markt 21' worden vervangen door de woorden `Plattebeekstraat 11';2° de woorden `Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde' worden vervangen door de woorden `Laan I, 57, 1770 Liedekerke'. Brussel, 11 maart 2020.

P. DE CREM

^