Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones
^