Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juni 2001
gepubliceerd op 12 februari 2019

Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten. - Officieuze coördinatie in het Duits

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019010760
pub.
12/02/2019
prom.
11/06/2001
ELI
eli/besluit/2001/06/11/2019010760/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


11 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten. - Officieuze coördinatie in het Duits


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten (Belgisch Staatsblad van 5 juli 2001), zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij: - het ministerieel besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten (Belgisch Staatsblad van 5 april 2007); - het arrest nr. 182.107 van de Raad van State van 16 april 2008 (Belgisch Staatsblad van 24 juni 2008); - het ministerieel besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2013).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^