Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 januari 2023
gepubliceerd op 23 maart 2023

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2023040096
pub.
23/03/2023
prom.
11/01/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2023. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen sluiten tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen: a) een verkeersbord A47 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 3°, 4° en 5° van hetzelfde koninklijk besluit: a) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;b) de verkeersborden A47 zoals opgenomen in het plan gevoegd bij dit besluit;c) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 17 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen sluiten tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen, wordt opgeheven.

Brussel, 11 januari 2023.

G. GILKINET

^