Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023040096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023040097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 600 op de spoorlijn nr. 226, Bundel Berendrecht - Y Berendrecht, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.438 type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 602 op de spoorlijn nr. 226, Bundel Berendrecht - Y Berendrecht, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.546 type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Berendrecht D-728, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023040098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 10, Y Zwijndrecht-Fort - Y Walenhoek, gelegen te Beveren ter hoogte van de kilometerpaal 1.267 type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023040099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-AGT-1213, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 27/03/2023 numac 2023015056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 212 op de spoorlijn nr. 221A, Y Noorderlaan. - Y Oosterweel, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.422

arrest

type arrest prom. 11/01/2023 pub. 21/02/2023 numac 2023010165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2023 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2023 pub. 30/01/2023 numac 2023200478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2022 tot invoering van een steunregeling voor de verwezenlijking van investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2023 pub. 14/02/2023 numac 2023200772 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus en van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen
^