Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juni 2021
gepubliceerd op 25 juni 2021

Ministerieel besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2021042246
pub.
25/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042246/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Ministerieel besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, de artikelen 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 16 juli 2005, en 8, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 maart 2001;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november tot bepaling van des regels die gelden bij de beoordeling van de fysieke hoedanigheden van sommige kandidaten en leerlingen van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School sluiten houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, de artikelen 4, 9, 10, 14 tot 16;

Overwegende dat, om de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen, er bijzondere maatregelen moeten worden genomen om aan de operationele problemen te beantwoorden die het gevolg zijn van de genomen maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-523 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 11 december 2020;

Gelet op het advies 68.816/4 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De directeur-generaal human resources is de overheid bedoeld in de artikelen 4, 10, 14, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 6 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Art. 2.De directeur-generaal human resources is de overheid bedoeld in artikel 9 van het voornoemd koninklijk besluit van 6 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021, met uitzondering van het artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 18 oktober 2020.

Dit besluit treedt buiten werking op 31 december 2021.

Brussel, 10 juni 2021.

L. DEDONDER

^