Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 03 februari 2016

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200302
pub.
03/02/2016
prom.
09/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2015;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.02, 12.03, 33.01 en 70.03, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.03, 33.10, 41.01, 43.03 en 52.04 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 52.01, 70.01, 70.02 en 74.06 van programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.03, 33.01 en 70.01, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.05 en 63.06 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.09 en 73.01 van programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.592 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.558 duizend EUR overgedragen binnen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en herverdelings- of overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 15 12.02.11

665

934

+ 60

- 55

725

879

OA 15 12.03.11

553

501

+ 30

-

583

501

OA 15 12.05.11

651

693

- 40

-

611

693

OA 15 12.07.11

111

138

-

- 20

111

118

OA 15 12.08.11

214

287

- 94

-

120

287

OA 15 33.01.11

1.187

1.079

+ 100

-

1.287

1.079

OA 15 33.03.11

0

105

-

+ 1

0

106

OA 15 33.10.11

333

308

-

+ 11

333

319

OA 15 34.01.11

175

167

-

- 70

175

97

OA 15 41.01.11

375

201

-

+ 87

375

288

OA 15 43.01.11

390

383

-

- 100

390

283

OA 15 43.03.11

0

136

-

+ 20

0

156

OA 15 43.04.11

3.759

3.557

- 202

-

3.557

3.557

OA 15 52.01.11

0

190

+ 50

+ 45

50

235

OA 15 52.04.11

0

13

-

+ 1

0

14

OA 15 52.05.11

58

120

-

- 19

58

101

OA 15 53.05.11

122

130

- 49

- 28

73

102

OA 15 70.01.11

786

758

+ 40

+ 27

826

785

OA 15 70.02.11

147

147

+ 34

+ 50

181

197

OA 15 70.03.11

100

151

+ 10

- 35

110

116

OA 15 70.05.11

218

151

- 22

-

196

151

OA 15 74.06.11

515

412

+ 112

+ 110

627

522

OA 15 01.01.12

100

100

- 40

- 55

60

45

OA 15 12.02.12

707

688

- 174

- 14

533

674

OA 15 12.03.12

1.936

2.600

+ 252

- 145

2.188

2.455

OA 15 12.05.12

3.398

3.460

+ 327

+ 831

3.725

4.291

OA 15 14.04.12

71

72

-

-10

71

62

OA 15 33.01.12

594

689

+ 55

- 47

649

642

OA 15 33.09.12

0

140

-

+ 11

0

151

OA 15 41.01.12

0

79

-

- 8

0

71

OA 15 41.04.12

188

183

-

- 25

188

158

OA 15 41.05.12

300

203

- 74

-

226

203

OA 15 41.06.12

300

164

- 74

-

226

164

OA 15 43.01.12

730

291

- 348

- 14

382

277

OA 15 43.03.12

60

242

- 55

-

5

242

OA 15 52.01.12

113

129

-

- 4

113

125

OA 15 52.02.12

10

10

- 5

- 5

5

5

OA 15 63.01.12

1.200

1.384

- 394

-

806

1.384

OA 15 63.05.12

36

146

- 36

-

0

146

OA 15 63.06.12

14.353

11.000

+ 920

+ 157

15.273

11.157

OA 15 63.09.12

500

158

- 213

- 63

287

95

OA 15 70.01.12

1.216

1.216

+ 602

- 554

1.818

662

OA 15 71.02.12

587

963

-

- 200

587

763

OA 15 73.01.12

2.070

1.812

- 315

+ 207

1.755

2.019

OA 15 73.02.12

1.071

1.127

- 366

- 40

705

1.087

OA 15 73.03.12

15

40

- 4

- 7

11

33

OA 15 74.06.12

259

219

- 59

- 15

200

204

OA 15 51.01.13

15

20

- 6

-

9

20

OA 15 12.01.14

190

190

- 19

- 17

171

173

OA 15 74.01.14

143

143

- 3

- 8

140

135


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 oktober 2015.

C. LACROIX R. COLLIN

^