Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 oktober 2002
gepubliceerd op 04 december 2002

Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014276
pub.
04/12/2002
prom.
09/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/09/2002014276/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op het artikel 10 gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op het artikel 34, 2e lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 30 september 2002 van het Hoog Overlegecomité, opgericht in het gebied van het Sectorcomité VI, Besluit :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wordt er een tussenoverlegcomité opgericht waarvan het gebied omvat : - de Beleidscel; - de stafdiensten; - de Juridische Dienst; - de Interne Audit; - het Secretariaat en Logistieke Diensten; - het directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid; - het directoraat-generaal Vervoer te Land; - het directoraat-generaal Luchtvaart; - het directoraat-generaal Maritiem Vervoer.

Art. 2.§ 1. Het tussenoverlegcomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité of door een ambtenaar van niveau 1 die hij aanstelt. § 2. De afvaardiging van de overheid omvat bovendien de volgende leden : - de functionele directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; - het hoofd van het Secretariaat en Logistieke Diensten; - de directeur-generaal van het directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid; - de directeur-generaal van het directoraat-generaal Vervoer te Land; - de directeur-generaal van het directoraat-generaal Luchtvaart; - de directeur-generaal va het directoraat generaal Maritien Vervoer, of hun afgevaardigde.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 5 juni 2001 houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (sector VI) wordt opgegeven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2002.

Brussel, 9 oktober 2002.

Mevr. I. DURANT

^