Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voltooiingspremie aan jongeren die een beroepsopleiding, voorzien in een inschakelingsovereenkomst, voltooien type koninklijk besluit prom. 09/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nooddiensten overeenkomstig artikel 125 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002007280 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1994 houdende erkenning van de centraliserende instellingen der tariferingsdiensten type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 1982 houdende bepaling van het aantal subcommissies van de nieuwe Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002036286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de bevoorrading van de vinkeniers en tot stimulering van de vinkenkweek in 2002 in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002036461 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 juli 2001 type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036471 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma

arrest

type arrest prom. 09/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer
^