Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 december 2009
gepubliceerd op 30 december 2009

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031606
pub.
30/12/2009
prom.
09/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2009. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, zoals tot op heden gewijzigd, de artikelen 9 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de vzw's Arpaije en Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis als plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van de VZW's Arpaije en Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis als plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°;

Gelet op het gunstige advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 25 november 2009, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de activiteiten in het kader van de erkenning dienstencheques, met name huishoudelijke thuishulp.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010.

Brussel, 9 december 2009.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^