Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2015
gepubliceerd op 25 november 2015

Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031797
pub.
25/11/2015
prom.
07/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/07/2015031797/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor huisvesting, Gezien de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode;

Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 inzonderheid op zijn ingevoegd artikel 22ter, lid 3;

Gezien het voorstel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij overeenkomstig artikel 22ter, lid 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996, Besluit : Enig artikel. Het gemiddeld jaarlijks gasverbruik per m² voor de verwarming van een woning wordt voor 2016 vastgesteld op 146,57 Kwh/m².

Die waarde stemt overeen met het gemiddeld verbruik dat werd berekend op basis van een steekproef op het totale verbruik van 21.846 sociale woningen.

Types de logement

Surfaces type en m²

Woningtypes

Typeoppervlakten in m²

Studio/flat

36,19

Studio

36,19

Appartement 1 ch

50,33

Appartement 1 slpk

50,33

Appartement 2 ch

68,02

Appartement 2 slpk

68,02

Appartement 3 ch

84,48

Appartement 3 slpk

84,48

Appartement 4 ch

110,66

Appartement 4 slpk

110,66

Appartement 5 ch

140,05

Appartement 5 slpk

140,05

Appartement 6 ch et +

169,51

Appartement 6 slpk en +

169,51

Maison 1 ch

57,77

Huis 1 slpk

57,77

Maison 2 ch

83,78

Huis 2 slpk

83,78

Maison 3 ch

100,77

Huis 3 slpk

100,77

Maison 4 ch

113,94

Huis 4 slpk

113,94

Maison 5 ch

136,98

Huis 5 slpk

136,98

Maison 6 ch

163,60

Huis 6 slpk

163,60

Maison 7 ch

194,00

Huis 7 slpk

194,00

Maison 8 ch

183,80

Huis 8 slpk

183,80


Het sociaal tarief voor gas dat werd vastgelegd voor de berekening van de huurtoeslag voor het jaar 2016 bedraagt 0,04072110 €/ kWh.

Brussel, 7 september 2015.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT

^