Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 maart 2018
gepubliceerd op 21 maart 2018

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018011253
pub.
21/03/2018
prom.
06/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele Veiligheid, artikel 175/6;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, artikel 4 en artikel 8, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten : 1° als afgevaardigde van de Directeur generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, zoals bedoeld in artikel 175/6, 1° van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, Willy Vanderstraeten;2° als afgevaardigde van de minister, zoals bedoeld in artikel 175/6, 2° van dezelfde wet, als effectief lid Peter Vermeulen en als plaatsvervangend lid, Jurgen Callaerts;3° als personen die de opleiding in een hulpverleningszone coördineren, zoals bedoeld in artikel 175/6, 3° van dezelfde wet :

Effectieve leden

Plaatsvervangen de leden

Membres effectifs

Membres suppléants

Pieter-Jan Collier

Benny Engelbos

Pieter-Jan Collier

Benny Engelbos

Francis Cloth

Alexandre Crasson

Francis Cloth

Alexandre Crasson

Peter Vangierdegom

Dries Van Der Veken

Peter Vangierdegom

Dries Van Der Veken

Walter Cuypers

Dimitry Opdenacker

Walter Cuypers

Dimitry Opdenacker

Jonathan D'Aquino

Patrice Liétart

Jonathan D'Aquino

Patrice Liétart

Olivier Cappelle

Patrick De Huisser

Olivier Cappelle

Patrick De Huisser

Michaël Foiera

Grégory Dautun

Michaël Foiera

Grégory Dautun

Tom Van Esbroeck

Jeroen Van Ackerbroeck

Tom Van Esbroeck

Jeroen Van Ackerbroeck

Olivier Lowagie

Fabian Berti

Olivier Lowagie

Fabian Berti

Wim Lambert

Tom Van Hemeldonck

Wim Lambert

Tom Van Hemeldonck


4° als persoon die de opleiding coördineert bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, zoals bedoeld in artikel 175/6, 4° van dezelfde wet, als effectief lid, Maurice Grumeau en als plaatsvervangend lid, Sam Vrancken;5° als afgevaardigden van het vrijwillig personeel, zoals bedoeld in artikel 175/6, 5° van dezelfde wet :

Effectieve leden

Plaatsvervangen de leden

Membres effectifs

Membres suppléants

Hillert Bingé

Carl Smets

Hillert Bingé

Carl Smets

Christophe Delieux

Nicolas Erken

Christophe Delieux

Nicolas Erken


6° als afgevaardigden van het beroeps- personeel, zoals bedoeld in artikel 175/6, 5° van dezelfde wet :

Effectieve leden

Plaatsvervangen de leden

Membres effectifs

Membres suppléants

Luc Faes

Peter De Vijlder

Luc Faes

Peter De Vijlder

Stéphane Thiry

Olivier Flemal

Stéphane Thiry

Olivier Flemal


7° als afgevaardigden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, zoals bedoeld in artikel 175/6, 6° van dezelfde wet :

Effectieve leden

Plaatsvervangen de leden

Membres effectifs

Membres suppléants

Johan Boydens

Jan Beeldens

Johan Boydens

Jan Beeldens

Nicolas Tuts

Nicolas Navaux

Nicolas Tuts

Nicolas Navaux


8° als directeur van een opleidingscentrum, zoals bedoeld in artikel 175/6, 7° van dezelfde wet, als effectief lid, Gustaaf Cools en als plaatsvervangend lid, Luc De Wilde;9° als directeur van een opleidingscentrum, zoals bedoeld in artikel 175/6, 8° van dezelfde wet, als effectief lid, Christophe Clavier en als plaatsvervangend lid, Yves Braet;10° als directeur van het opleidingscentrum, zoals bedoeld in artikel 175/6, 9° van dezelfde wet, als effectief lid, Denis Vandeputte en als plaatsvervangend lid, Thierry Charlier;11° als pedagoog van een opleidingscentrum, zoals bedoeld in artikel 175/6, 10° van dezelfde wet :

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Membres effectifs

Membres suppléants

Ine Snijkers

Suzy De Ceulenaer

Ine Snijkers

Suzy De Ceulenaer

Joachim De Stercke

Colombine Mayer

Joachim De Stercke

Colombine Mayer


12° als vertegenwoordiger van het federaal Kenniscentrum, zoals bedoeld in artikel 175/6, 11° van dezelfde wet, als effectief lid, Natalie De Backer en als plaatsvervangend lid, Jacques Ickx.

Art. 2.De leden van de worden voor een periode van vijf jaar benoemd met ingang van de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 6 maart 2018.

J. JAMBON

^