Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2021
gepubliceerd op 12 mei 2021

Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021202199
pub.
12/05/2021
prom.
06/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein


De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Infrastructuren en Mobiliteit, Gelet op het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen sluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2010 pub. 04/06/2010 numac 2010203029 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het opleidingsprogramma voor de uitoefening van het ambt van domaniaal politieagent op het gewestelijk openbaar domein sluiten tot bepaling van het opleidingsprogramma voor de uitoefening van het ambt van domaniaal politieagent op het gewestelijk openbaar domein;

Gelet op de succesvolle afronding van het certificeringsexamen van de opleiding op 29 september 2020, Besluit :

Artikel 1.De heer Pascal Neufcourt, assistent, wordt binnen de grenzen van het grondgebied van het Waalse Gewest aangesteld als officier van de gerechtelijke politie om de inbreuken op het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein vast te stellen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 6 april 2021.

Ph. HENRY

^