Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2018
gepubliceerd op 27 april 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds

bron
vlaamse overheid
numac
2018030816
pub.
27/04/2018
prom.
06/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


6 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 27/04/2018 numac 2018030858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds sluiten betreffende het Pendelfonds


DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT. OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN, Gelet op het decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006036586 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006, artikel 53;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds sluiten betreffende het Pendelfonds, artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011011400 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2010 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2009, federale gedeelte sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende het pendelfonds;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013203315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 38bis, 66, 75bis en 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de toekenning van een inkomensgarantie-uitkering aan de werkloze die vergoed wordt in het stelsel van de vrijwillig deeltijdse werknemers, en die deeltijds het werk hervat sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende het pendelfonds;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016007022 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende een personeelslid van de "Université de Liège" type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 04/02/2016 numac 2016031087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Energy Cluster NV sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende het Pendelfonds;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 27/04/2018 numac 2018030858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds sluiten betreffende het Pendelfonds, Besluit :

Artikel 1.In het enig artikel van het ministerieel besluit van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 27/04/2018 numac 2018030858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds sluiten betreffende het Pendelfonds worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 worden : a) de woorden "de heer Bert Meulemans" vervangen door de woorden "de heer Peter Bruggen";b) de woorden "de heer Robin Deman" vervangen door de woorden "de heer Jochen Goetkint";c) de woorden "Mevr.Mia Vancompernolle" vervangen door de woorden "de heer Robin Deman"; 2° in paragraaf 4 worden de woorden "Mevr.Laïla Aissa" vervangen door de woorden "Mevr. Justine Scholliers"; 3° in paragraaf 5 worden de woorden "de heer Eric Sempels" vervangen door de woorden '`Mevr.Annelies Geussens, met als plaatsvervanger de heer Luc De Ryck".

Art. 2.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 19 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011011400 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2010 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2009, federale gedeelte sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende het pendelfonds;2° het ministerieel besluit van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013203315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 38bis, 66, 75bis en 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de toekenning van een inkomensgarantie-uitkering aan de werkloze die vergoed wordt in het stelsel van de vrijwillig deeltijdse werknemers, en die deeltijds het werk hervat sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende het pendelfonds;3° het ministerieel besluit van 18 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016007022 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende een personeelslid van de "Université de Liège" type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 04/02/2016 numac 2016031087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Energy Cluster NV sluiten houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende het Pendelfonds. Brussel, 6 april 2018.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^