Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 november 2015
gepubliceerd op 07 december 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029603
pub.
07/12/2015
prom.
03/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Onderwijs, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 19, 20 en 21;

Gelet op het decreet van 3 april 2004 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies voor het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap.

Op aanstelling van de Minister van Onderwijs van 14 oktober 2014;

Gelet op artikel 69, § 1, 33°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het algemene rechtsbeginsel van continuïteit en regelmatigheid van de openbare dienst, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Brussel » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN » vervangen door de woorden « Mevr. Fabienne HANSEN »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CSC », worden de woorden « De heer Michel PETIT » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 2 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Waals-Brabant » : - onder punt « 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « Mevr. Françoise GALOUX, Opdrachthouder » en worden de woorden « Mevr. Valérie CARINCI, Studieprefect » geschrapt; - onder punt « 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « Mevr. Joëlle MASSART, Interne opvoeder » geschrapt; - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI », onder « CSC », worden de woorden « de heer Michel PETIT » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Rita VAN ROELEN » vervangen door de woorden « Mevr.

Murielle CRAENENBROECK »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « De heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 3 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Namen » : - onder punt « 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « de heer Jacques SECHE, Studieprefect » geschrapt; - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « SLFP », worden de woorden « Mevr.

Véronique LEBEGUE » vervangen door de woorden « Mevr. Laurence CHAMPAGNE »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Luik » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI » en onder « CSC », worden de woorden « Mevr. Carmen BECKERS » vervangen door de woorden « De heer Michaël VAN HANDENHOVEN »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « Mevr.

Marcelle PURNELLE » vervangen door de woorden « de heer Eric SALE »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « De heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 5 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Luxemburg » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « de heer Michel BALDAN » en onder « CSC », worden de woorden « Mevr. Michèle TOUSSAINT » vervangen door de woorden « de heer Michaël VAN HANDENHOVEN »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 6 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Henegouwen » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « de heer Michel BALDAN » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN » vervangen door de woorden « de heer Serge DAUE »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « Mevr.

Véronique TSOEN » vervangen door de woorden « de heer Willy DEMEULMEESTER », onder « CSC », worden de woorden « de heer Jean-Luc MATAGNE » vervangen door de woorden « de heer Fabrice PAINVAIN » en onder « SLFP », worden de woorden « de heer Serge DAUE » vervangen door de woorden « Mevr. Elie HAYT »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 7 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Interzonale Commissie » : - onder punt « 3° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « 3° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen » vervangen door de woorden « 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen »; - onder punt « 4° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », worden de woorden « 4° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen » vervangen door de woorden « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen »; - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « de heer Michel BALDAN » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN » vervangen door de woorden « Mevr. Masanka TSHIMANGA »; - onder punt « 5° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », worden de woorden « 5° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen » vervangen door de woorden « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « Mevr.

Marcelle PURNELLE » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI », onder « CSC », worden de woorden « de heer Jean-Luc MATAGNE » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Masanka TSHIMANGA » vervangen door de woorden « Mevr. Fabienne HANSEN »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3.De Directeur-generaal van het Personeel van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 november 2015.

Voor Joëlle MILQUET, Minister van Onderwijs : De Directeur-generaal van het Personeel van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, J. LEFEBVRE

^