Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 april 2021
gepubliceerd op 12 mei 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 16 mei 2019 tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021020916
pub.
12/05/2021
prom.
03/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012691 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers sluiten tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen sluiten betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, artikel 12, eerste en derde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012691 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers sluiten tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012691 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers sluiten tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden "De heer Poedts, R., Veltem-Beisem" vervangen door de woorden "De heer Delrue, T., Mazenzele"; 2° in § 2 worden de woorden "De heer Delrue, T., Mazenzele" vervangen door de woorden "De heer Tormans, G., Wechelderzande".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 april 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

^