Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 16 mei 2019 tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers
^