Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 04 december 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205569
pub.
04/12/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015205569/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen sluiten houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen


De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen sluiten tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juli 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen sluiten tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen ;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen sluiten houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : De woorden : "Association des Généralistes de la Haute Hesbaye namuroise : Wasseiges, Eghezée, Sombreffe, Fernelmont, La Bruyère, Gembloux" worden vervangen door : "Association des Généralistes de la Haute Hesbaye namuroise : Wasseiges, Eghezée, Fernelmont, La Bruyère, Gembloux".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Namen, 2 oktober 2015.

M. PREVOT

^