Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 29 oktober 1998

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der springstoffen Lijsten der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958, houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen 36. DEVERGEL 300 37. DEVERGEL 400 Deze springstoffen zijn speciale springstoffen, voorbehoude(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011254
pub.
29/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der springstoffen Lijsten der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958, houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) gevoegd was, moet als volgt aangevuld worden, op grond van een ministerieel besluit van 9 juli 1998 houdende ambtelijke erkenning van twee springstoffen voorgesteld en vervaardigd door de firma « Nobel Explosifs Belgique, N.V. » : 36. DEVERGEL 300 37.DEVERGEL 400 Deze springstoffen zijn speciale springstoffen, voorbehouden voor het storten in bulk in de mijngaten, geboord met een werktuig van minstens 90 mm doorsnede voor springwerk in open lucht. Ze mogen niet vervoerd worden.

De mijngaten mogen voor het storten wel vochtig zijn, maar niet onder water staan.

De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) wordt als volgt aangevuld krachtens een ministerieel besluit van 22 juli 1998 : Aan randnummerA2 - 2, cijfer 8, toevoegen : 30) Titadyn 30 A Deze springstof wordt aanvaard in gepatroneerde vorm met een diameter van ten minste 50 mm voor springwerk in open lucht als springstof type A die het UN-identificatienummer 0081 draagt. De patronen, met een gewicht van maximum 5 (vijf) kilogram, mogen dienen als aanzetpatronen geschikt om een slagpijpje toegelaten voor dat gebruik te krijgen.

Het omhulsel van deze patronen dient een waterdichte huls uit geschikt doorzichtige kunststof te zijn die de roodgekleurde ontplofbare pasta laat zien met aan de uiteinden sluitingen die niet van metaal mogen zijn, met uitzondering van aluminium.

De springstof mag onder water gebruikt worden.

^