Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing en bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2024 wordt mevrouw Eveline VAN OUTRYVE aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ZAVENTEM voor een termijn van vijf jaar en

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024004478
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing en bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004396 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende het statuut van de ereconsul type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur en de adjunct-directeur van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur en de adjunct-directeur van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 14/05/2024 numac 2024004551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vervanging van regeringscommissarissen bij de Fondsen sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, D, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers sluiten wordt mevrouw Eveline VAN OUTRYVE aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ZAVENTEM voor een termijn van vijf jaar en bevorderd in de graad van hoofdcommissaris van politie.

^