Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 februari 2022

Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, is machtiging verleend aan mevrouw Markakolaj, Majlinda Lili, geboren te Ferizaj op 24 april 1973, wonende te Aarlen, haar naam in die van « K(...) Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, is machtiging verleend aan mevrouw Elezaj, Bersida,(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022020188
pub.
28/02/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw Markakolaj, Majlinda Lili, geboren te Ferizaj (Ex-Joegoslavië - Kosovo) op 24 april 1973, wonende te Aarlen, haar naam in die van « Kaçi » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw Elezaj, Bersida, geboren te Kukes (Albanië) op 12 december 1982, wonende te Evere, haar naam in die van « Elezi » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde Azizi, Melanie Jamila Caya, geboren te Anderlecht op 2 juli 2013, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, haar naam in die van « Maes » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan meneer Sempoux, Maxim, geboren te La Louvière op 26 september 1996, wonende te Chapelle-lez-Herlaimont, zijn naam in die van « Formato » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw Karkosova, Petra, geboren te Decin (Tsjechische Republiek) op 13 mei 1966, wonende te Trier (Bondsrepubliek Duitsland), haar naam in die van « Verhasselt » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw Rrapi, Aleksandra, geboren te Tepelenë (Albanië) op 24 december 1977, wonende te Machelen, haar naam in die van « Dine » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022020036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022040055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2021205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022030396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw Garcia Alonso, Noëlia Amor, geboren te Brussel op 4 januari 1995, wonende te Caborana (Spanje), haar naam in die van « Garcia Lopez » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 01/02/2022 numac 2022200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde Ngoyi Kazadi, Yaniss-Mathieu Marvyn, geboren te Elsene op 8 juni 2010, wonende te Koekelberg, zijn naam in die van « Amouzou-Godoé » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 01/02/2022 numac 2022200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw Nicolay, Noémye, geboren te Dinant op 9 juli 2003, wonende te Andenne, haar naam in die van « Deffense » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 01/02/2022 numac 2022200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde Bardan, Hussein Murtada, geboren te Sayyid Dakhil (Irak) op 3 oktober 2007, en aan de genaamde Bardan, Zahraa Basim, geboren te Sayyid Dakhil (Irak) op 2 september 2009, en aan de genaamde Bardan, Dheyaa Basim, geboren te Sayyid Dakhil (Irak) op 24 oktober 2010, en aan de genaamde Bardan, Afyan Basim, geboren te Sayyid Dakhil (Irak) op 21 augustus 2013, alle wonende te Tinlot, hun naam in die van « Obaid » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 01/02/2022 numac 2022200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde Al Sammarraie, Sameer Sinan Mohammed Ali, geboren te Bagdad (Irak) op 3 december 2010, wonende te Luik, zijn naam in die van « Hussein » te veranderen.

^