Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 augustus 2022

Elektrische verbindingen Verklaring van openbaar nut 235/53322ter Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt een bijvoegsel aan de verklaring van openbaar nut met index 235/53322 van 1 april 1977 verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20,

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022015604
pub.
18/08/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische verbindingen Verklaring van openbaar nut 235/53322ter Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 03/08/2022 numac 2022204470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor toekenning van een subsidie in het kader van het Klimaat-, Transitie- en Relancefonds voor de aanleg van een waterstoftransportnetwerk type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/08/2022 numac 2022015575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector en die op 25 oktober 2017 en op 12 november 2020 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022204077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en de terugroeping van kleine individuele tafelbraadspitten sluiten wordt een bijvoegsel aan de verklaring van openbaar nut met index 235/53322 van 1 april 1977 verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0475.028.202, voor het verplaatsen van hoogspanningsmasten, op een spanning van 380 kV, met een frequentie van 50 Hz, tussen de autosnelweg E17 en de hoogspanningspost Mercator, op het grondgebied van de gemeente Kruibeke.

^