Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juni 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, in werking tredend op 31 augustus 2020 `s avonds, is mevr. Van Den Kieboom K., hoofdgriffier, klasse A3, in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld; Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, in werking tredend op 31 juli 2020 `s avonds, is mevr

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020015050
pub.
25/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KSC Dikkelvenne inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Houtvenne inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Wingene inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Nijlen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KAC Betekom inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van SK Pepingen-Halle inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KSK Voorwaarts Zwevezele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de wernemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2020 `s avonds, is mevr. Van Den Kieboom K., hoofdgriffier, klasse A3, in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KSC Dikkelvenne inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Houtvenne inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Wingene inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Nijlen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KAC Betekom inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van SK Pepingen-Halle inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KSK Voorwaarts Zwevezele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de wernemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen sluiten, in werking tredend op 31 juli 2020 `s avonds, is mevr. Sommen A-M., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040904 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 192 000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België met het oog op de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 58 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten, in werking tredend op 31 juli 2020 `s avonds, is mevr. Donckers M-H., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten, is aan de heer Moors K., stagiair in de graad van deskundige bij het parket van het hof van beroep Antwerpen, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2020 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020010401 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 3 bruggen en aanhorige wegenis langs de spoorlijn nr. 34 te realiseren sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Antwerpen, mevr. Van der Veken K., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treed in werking op datum van eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020010401 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 3 bruggen en aanhorige wegenis langs de spoorlijn nr. 34 te realiseren sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, de heer Verjans G., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt;

Dit besluit treed in werking op datum van eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^