Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 november 2019

Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 wordt de heer Daan DE MESMAEKER, federaal statutair ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, overgeplaatst via de federale mobiliteit, in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042534
pub.
28/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042442 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten sluiten wordt de heer Daan DE MESMAEKER, federaal statutair ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, overgeplaatst via de federale mobiliteit, in een betrekking van het Nederlands taalkader in dezelfde klasse A1 met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 november 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^