Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de ju 1. 953 x 131,72 /122,42 = 1025,39 euro; 2. 1224 x 131,72 /122,42 = 1316,98 euro; 3. 1493 x 13(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019014104
pub.
22/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009879 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, worden de bedragen bepaald in artikel 1, § 1, 1° en 2°, en in artikel 2, 1° en 2°, van datzelfde besluit aangepast overeenkomstig de volgende formule, rekening houdend met het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand juli 2019 : 1. 953 x 131,72 /122,42 = 1025,39 euro;2. 1224 x 131,72 /122,42 = 1316,98 euro;3. 1493 x 131,72 /122,42= 1606,42 euro. De voormelde bedragen worden respectievelijk als volgt tot de hogere euro afgerond: 1026 euro, 1317 euro en 1607 euro.

De nieuwe bedragen treden in werking op 1 september 2019.

^