Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juni 2019

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Evangelische Protestantse eredienst. - Hoei Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt een wedde ten laste van de Schatkis

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013389
pub.
25/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Evangelische Protestantse eredienst. - Hoei Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip " gemiddeld dagloon " wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019013397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019013398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019041846 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van hulppredikant bij de evangelische protestantse parochie "Eglise Protestante Evangélique de Huy ", te Hoei.

^