Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013408 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor oudere werknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector van 8 juni 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012645 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2702 van 26 april 2019, wordt luitenant ****. **** aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School op 18 maart 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012693 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2714 van 7 mei 2019, wordt mevrouw Virginie Klassen, attaché, op 7 mei 2019 's avonds op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. 18/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019012718 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5, 19° /1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012740 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2717 van 13 mei 2019, wordt kolonel **** S. **** op 20 mei 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal, om het ambt van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012753 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2718 van 13 mei 2019: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: 1° a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan: mevrouwen: Frières Danielle, Technisch assiste(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012760 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2719 van 13 mei 2019: Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: de heer: Marcel Jean-François, Adviseur Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde: Aelbrecht Anne-Marie, Technisch assistent Couckuyt Claudia, Technisch deskundige De Backer Ka(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012770 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2720 van 13 mei 2019: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: mevrouwen: Aerts Saskia, Attaché Georges Ariane, Attaché Marneffe Franço de heren: Derck Alain, Attaché Dumont Xavier, Attaché Hourez Olivier, Attaché Worden be(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012787 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2709 van 26 april 2019: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: 1° a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan: Mevrouwen : Henrion Bernadette, technisch desk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012839 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2713 van 7 mei 2019: Wordt kolonel militair administrateur ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent in het niet-organiek **** type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013389 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Evangelische Protestantse eredienst. - Hoei Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt een wedde ten laste van de Schatkis type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013392 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 3 juni 2019 dat uitwerking heeft op 1 februari 2019 wordt de heer Schouppe, Bart geboren op 30 mei 1982, attaché in aanpassingsperiode van de Nederlandse taalrol(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019030540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de procedure tot regeling van sociale conflicten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de verlenging van bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vakantiedag in de sector van de rusthuizen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de eindejaarspremie voor doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector van 8 juni 2018 type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen en de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten" ter financiering van deze inspanning

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202968 bron waalse overheidsdienst 30 APRIL 20198 - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

decreet

type decreet prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019012684 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019041199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een nieuwe voorzitter van BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten betreffende het beheer van gevaar voor punctuele vervuiling in verband met de hantering van fytofarmaceutische producten en effluenten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 91 over de `Minimale normen voor beveiliging van het onthaal'

protocol

type protocol prom. 25/03/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en bepaalde in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de toepassing van de Verordeningen 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels op het gebied van verstrekkingen bij ziekte

document

type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013378 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belas(...) De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019030542 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht Sint-Joost-ten-Node Het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node is sinds 19/06/2018 verhuisd naar de Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019030570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 07 maart 2018, wordt de heer HALLI Abedelmajid definitief benoemd op 1 maart 2018 in de hoedanigheid van Werkman van Openb Bij beslissing van de directeur-generaal van 07 maart 2019, wordt de heer TOZOGLU Onur Serkan d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019 wordt Mevrouw Aurélie GOTFRYD met ingang van 1 mei 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013430 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2019, bladzijde 63843, akte nr. 2019/30560, Regel 10, lezen « 1. Antoine Audrey » i.p.v. « 1. Xhouret Sabine ».

document

type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013388 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Evangelische Protestantse Eredienst. - Grâce-Hollogne Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt een wedde ten laste van de S type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203017 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19099 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2019. Er zijn 43 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203019 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fiscaal Controleurs (niveau B) voor voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19083 Deze selectie werd afgesloten op 12/06/2019. Er zijn 50 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 gesl(...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor Beliris (FOD Mobiliteit en Vervoer). - Selectienummer : ANG19133 Solliciteren kan tot 12/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor FOD Financien. - Selectie-nummer : ANG18316 Deze selectie werd afgesloten op 25/04/2019. Er zijn 0. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen , (niveau A2), voor RIVIZ. - Selectienummer: AFG18303 Deze selectie werd afgesloten op 04/04/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203041 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici , (niveau B), voor de FOD Financien. Selectienummer: ANG19075 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2019. Er zijn 2. laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203074 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché voor goederentransport per spoor (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19214 Solliciteren kan tot 8/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Mandaten in de schoot van de raad van beheer Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Mandaten in de schoot van de raad van beheer Het mandaat van de tw De vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen worden hierbij verzocht hun kandidaten, mann(...)
^