Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2018

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Winter Millions" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 800 op 15 april 2018 valt; - van de(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018030733
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Winter Millions" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (zoals gewijzigd), wordt meegedeeld dat de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 800 op 15 april 2018 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummer is vastgesteld op 15 april 2019.

^