Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2017

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2017, is de heer Ver Elst-Reul L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017205032
pub.
03/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017040192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011826 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011827 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders sluiten, is de heer Ver Elst-Reul L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^