Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 april 2017

Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, ge(...) - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 809) op 16 april 2017 (...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2017020293
pub.
14/04/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten (meerdere malen gewijzigd) tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 809) op 16 april 2017 valt ; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 16 april 2018.

^