Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 augustus 2015

Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2015 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015. Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heren : DE SMET, Marc, adviseur-generaal bij het HEIRMAN, Jean-Claude, adviseur-generaal bij het Departement VAN DAMME, Jackie, adviseur-generaal(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203349
pub.
24/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2015 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten.

Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heren : DE SMET, Marc, adviseur-generaal bij het Departement HEIRMAN, Jean-Claude, adviseur-generaal bij het Departement VAN DAMME, Jackie, adviseur-generaal bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer : DELATOUR, Damien, adviseur bij het Departement Mevrouwen : FASTRE, Frédérique, adviseur bij het Departement MALSCHAERT, Kristine, adviseur bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen De heer : VANBLAERE, Jean-Pierre, attaché bij het Departement.

Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : Mevrouw : VANWANGHE, Ingrid, technisch deskundige bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : Mevrouw : BOURLARD, Brigitte, administratief medewerker bij het Departement De heer : DECUYPERE, Georges, administratief medewerker bij het Departement Mevrouwen : DENAYER, Margaretha, administratief medewerker bij het Departement GOENS, Valérie, technisch deskundige bij het Departement LUPPENS, An, administratief assistent bij het Departement MARIEN, Christine, administratief assistent bij het Departement PETIT, Nathalie, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2014 PIERARD, Paulette, administratief medewerker bij het Departement RENDERS, Christine, administratief medewerker bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen SERKYN, Martine, administratief medewerker bij het Departement VERLINDEN, Nora, administratief medewerker bij het Departement.

^