Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2015

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt aan de heer Hugo BAES, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 juli 2015, eervol ontslag uit zijn De heer BAES wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011120
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de organisatie van het recht op outplacement in het kader van de wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2009 betreffende de organisatie van het recht op outplacement voor sommige oudere werknemers sluiten wordt aan de heer Hugo BAES, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 juli 2015, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer BAES wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

^