Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 februari 2013

Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt de heer André Simon, adiviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 juni 2013 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201269
pub.
28/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in geval van ontslag wegens brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 met betrekking tot de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet sluiten wordt de heer André Simon, adiviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 juni 2013 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

^