Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010 betreffende een eindejaarstoelage ter uitvoering van het « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/sociaal profit » (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2012024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verlof voor opdracht Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2012 en voor de duur van één jaar, wordt de heer Snacken, René, geboren op 11 april 1953, eerste werkleider, vanaf 2 oktober 2012 in verlof geplaatst om een opdracht van wetenschappeli type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervoersactiviteiten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanwending en inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewerkstelling van risicogroepen voor de jaren 2011-2012, zoals bedoeld in titel XIII, hoofdstuk VIII, afdelingen 1 en 2 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tijdelijke regeling inzake syndicale premie type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2011, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de loonvorming (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de bijdrage voor het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, houdende oprichting van het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens" genaamd type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers van de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffende de arbeidsduur en arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale premie voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de betaling van één of twee carenzdag per jaar (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 28/02/2013 numac 2012206886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007050 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9237 van 10 januari 2013, wordt het koninklijk besluit nr. 9019 van 13 juli 2012 betreffende een eervol ontslag uit het ambt op aanvraag met oppensioenstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007054 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninlijk besluit nr. 9235 van 10 januari 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007057 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** van kandidaat- beroepsofficieren van de normale en aanvullende werving **** koninklijk besluit ****. 9241 van 10 januari 2013 : Landmacht **** leerlingen van de 164**** promotie van de polytechnische **** ****. De ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1 Numéro d'agrément du centre de formation Erk(...) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2012 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2013, 122.02 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013 is de heer Kempinaire, M., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk er type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201260 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, is aan de heer Lambert, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoei-II-Hanuit. Het is hem vergund de Bij koninklijke besluiten van 18 februari 2013 : - is aan de heer Lombaerts, P., op zijn verzoe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201261 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Boes, M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt de heer André Simon, adiviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 juni 2013 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt het koninklijk besluit van 10 december 2012, waarbij Mevr. Anne-Marie Pernot, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 april 2013 eervol ontslag wordt verleend uit haa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer en van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 28/02/2013 numac 2013029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Ecausinnes type ministerieel besluit prom. 01/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201141 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013 wordt de vennootschap "Aéro Services" vanaf 5 februari 2013 voor tien jaar erkend om op de luchthaven van Luik grondafhandelingsdiensten te verrichten voor de volgende 11. catering. Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013 wordt de erkenning ingetrokken di(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201164 bron waalse overheidsdienst Internationale betrekkingen Indeling van de diplomatieke posten van de externe loopbaan van « Wallonnie Bruxelles International » Bij besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013, dat uitwerking heeft op 1 februari 2012, wordt de heer Y Dit besluit eindigt op 31 maart 2014. Bij besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201134 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 januari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 januari 2013, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 5564 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erratum

type erratum prom. 14/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

document

type document prom. 17/01/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013201152 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type document prom. 17/01/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013201153 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die belast is met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201323 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde Benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden Bij koninklijk van 26 februari 2013, dat in werking treedt op 1 maart 2013, worden benoemd tot : Voorzitter van de Commissie vo - de heer Lipszyc, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarle(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9192 van 19 december 2012, wordt luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd op 26 december 2012 in de graad van kolonel Bij koninklijk besluit ****. 9193 van 19 december 2012, worden op 26 december 2012 benoemd in de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9211 van 19 december 2012, worden de ****-kolonels ****. **** en ****. ****, benoemd op 28 december 2012 in de Bij koninklijk besluit ****. 9212 van 19 december 2012, wordt ****-kolonel ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007052 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de basisgraad van kandidaat-aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9234 van 7 januari 2013 : Worden de kandidaat-aanvullingsofficieren van wie de namen volgen, op 27 september 2012 benoemd in de Korps van de infanterie P. Lauvaux en B. Vandamme Korps van de pantsertroepen W. Ceunen e(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007053 bron ministerie van landsverdediging **** Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 9240 van 10 januari 2013, wordt kolonel **** ****. **** **** benoemd in het ambt van **** militair docent in het tijdelijk kader van het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007051 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9236 van 10 januari 2013, wordt de heer Fabian Battaglini, doctor in de cognitieve wetenschap, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007055 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9239 van 10 januari 2013, wordt Mevr. Véronique Nouls, op 1 september 2012, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciën Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2012, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerki(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013007056 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9238 van 10 januari 2013, wordt Mevr. Ruth Moors, op 1 oktober 2012, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking op 1 oktober 2012, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 januari 2013 wordt Mevr. Michèle DEWORME, met ingang van 1 augustus 2012, benoemd met de titel van adviseur in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Bui(...) Bij koninklijk besluit van 29 januari 2013 wordt Mevr. Thérèse KICQ, met ingang van 1 augustus (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013201268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt de heer Nicolas Defise met ingang van 1 januari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2012. Een beroep tot

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor 5 betrekkingen van adviseur-generaal te begeven door bevordering naar een hogere klasse De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken heeft op datum van 27 maa(...) Deze betrekkingen zullen worden toegekend door interne bevordering naar een hogere klasse. De bevor(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013018126 bron raad van state Politieraadsverkiezing van de gemeente Roosdaal. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Staf Van Den Bosch en Kristof Cooreman. In zake : Politieraadsverkiezing te Roosdaal. Namens de Hoofdgriffier, I. DEMORTIER, Bestuurlijk Attaché. type document prom. -- pub. 28/02/2013 numac 2013200911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 februari 2013, dat in werking treedt de dag waarop het (...)
^