Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 februari 2013

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 is de heer Van Verdeghem, G., erevoorzitter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013201113
pub.
21/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013201074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto 30 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers sluiten is de heer Van Verdeghem, G., erevoorzitter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^