Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 april 2013

Pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt, met ingang van 1 mei 2013, het mandaat van de heer Johan Janssens, houder van

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022205
pub.
18/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013011515 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013 sluiten wordt, met ingang van 1 mei 2013, het mandaat van de heer Johan Janssens, houder van de managementfunctie van administrateur-generaal van de Pensioendienst voor de overheidssector, verlengd voor een periode van zes jaar.

^