Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 april 2013

Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie -1 Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, wordt de heer WILLEKENS, Philip, aangewezen in de hoedanigheid van titularis van een managementfunctie -1, als « Directeur-generaal Ve Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep worden ingediend binnen(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000291
pub.
26/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie -1 Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader sluiten, wordt de heer WILLEKENS, Philip, aangewezen in de hoedanigheid van titularis van een managementfunctie -1, als « Directeur-generaal Veiligheid en Preventie » bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 mei 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^