Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 10/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (2) type wet prom. 19/12/2012 pub. 26/04/2013 numac 2013014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012206851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012206996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012206999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de terugwinning van metalen type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011 - sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2012207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie -1 Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, wordt de heer WILLEKENS, Philip, aangewezen in de hoedanigheid van titularis van een managementfunctie -1, als « Directeur-generaal Ve Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep worden ingediend binnen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 14 april 2013 wordt het mandaat van de heer VAN WYMERSCH, Guido als korpschef van de lokale politie van de politiezone Brussel/Elsene, met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de loonschaal O8 toegekend aan achttien hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2005. De loonschaalverhoging naar de schaal O8 wordt verleend SACK, Eric, identificatienummer 44-00021-04, DORAENE, Jean-Pierre, identificatienummer 44-00015-(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013003129 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013009168 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming Novo Nordisk. - Machtiging doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de onderneming Novo Nordisk gemachtigd doorgiften te verrichte type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013009170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds, is de heer Houben, F., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 s avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren en tot wijziging van de koninklijke besluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van 29 september 2010, 25 februari 2011 en 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202585 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 is Mevr. Vlaeminck, G., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Oostende. Bij koninklijke besluiten van 16 april 20 - is Mevr. Vos de Wael, N., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Lu(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013009169 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het tweede examen inzake beroepsbekwaamheid voor het gerechtelijk jaar 2012-2013 type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013003132 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren type ministerieel besluit prom. 18/03/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013202517 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige advies van de Inspecteur van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is, vermeld in artikel 8bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202586 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 april 2013 is het verzoek tot associatie van de heer Bourguignon, F., notaris ter standplaats Marche-en-Famenne, en van Mevr. Hebrant, L., kandidaat-notaris, om de associatie "François Bourguignon Mevr. Hebrant, L., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Marche-en-Famenne. Het (...)

decreet

type decreet prom. 18/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013202454 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013035395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/03/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013031212 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013202453 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202597 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vormer in elektrotechniek en thermische motoren voor de Competentiecentrum van de Marine te Brugge (niveau B) voor de FOD Ministerie van Landsverdediging (AFG13049) Na de selectie wordt een lijst met(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202598 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige landmeters (niveau A) voor de FOD Ministerie van Landsverdediging (AFG13050) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? mas(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 septemb(...) type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 december 2011, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 janvier 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, wordt vergunning ve type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2012, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Vereniging Vlaamse Steden Gemeenten » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2012, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Kurieuzeneuzen » te Brussel om van 1 oktober 201

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 10 januari 2013 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie ****.

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202587 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013, pagina 24212, van het koninklijk besluit waarbij het aan de heer Dessers, H., vergund is de titel van zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202554 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling Met het oog op de toekenning van mandaat van ambtenaar-generaal van rang A2, adjunct administrateur-generaal van de FOREm, overeenkomstig de bepalin(...) 1. Beschrijving van de vacante betrekkingen (Ref. opdrachtbrief : GW 21 februari 2013, punt A19)(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013202588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, va(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 26/04/2013 numac 2013031168 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 september 2011 wordt Mevr. Marthe BRENARD, eerste attachee met rang A2 op de Algemene Administratie, eervol ontslag uit haar ambt verleend op 30 september 2012. Het wordt Mevr Bij beslissing van de raad van bestuur van 24 juni 2011 wordt Mevr. Marthe BILMANS, eerste atta(...)
^