Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2013

Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2013 aan de heer Jean-Louis DE GERLACHE DE GOMERY adviseur generaal - klasse A4(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2014 en de titel van zijn (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015215
pub.
14/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2012011525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Penningmeester-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen sluiten wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2013 aan de heer Jean-Louis DE GERLACHE DE GOMERY (F) adviseur generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2014 en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012203984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen sluiten waarbij aan de heer Jean-Louis DE GERLACHE DE GOMERY, met ingang van 31 december 2012 s avonds, op zijn verzoek eervol ontslag wordt toegekend, en waarbij het hem vergund is zijn aanspraak op het vervroegd pensioen te doen gelden, wordt ingetrokken.

^