Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2012

Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 7 september 2012 wordt de heer François LORENT, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met b Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt de heer Pieter VAN DEN BOSSCHE, klasse A2 met(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011382
pub.
26/10/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet van 27 december 2006. - Addendum type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012205349 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2012 sluiten wordt de heer François LORENT, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 mei 2012.

Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012018355 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur sluiten wordt de heer Pieter VAN DEN BOSSCHE, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel van adviseur, met ranginneming op 1 april 2012.

Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012018355 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur sluiten wordt de heer Luc KINNAERT, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel van adviseur, met ranginneming op 1 april 2012.

Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012018355 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur sluiten wordt de heer Dirk PISELE, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel van adviseur, met ranginneming op 1 april 2012.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

^